Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW ORAZ KONTRAHENTÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych jest :REN-MAT Sp. z o.o. Spółka Komandytowa NIP: 7811881073, REGON: 302256711, KRS 0000436210 ,adres: 60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 17.

2.W sprawie ochrony Państwa danych osobowych można skontaktować się z nami pod adresem e-mail: poznan@ren-mat.pl.

3.Państwa dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy i dostawy towaru na podstawie art. 6 ust. 1, lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych)

4.Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5.Państwa dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy oraz tych określonych w przepisach prawa.

6.Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa praw lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu .Odmowa podania danych może skutkować odstąpieniem zawarcia umowy oraz dostawy produktu.KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych jest :REN-MAT Sp. z o.o. Spółka Komandytowa NIP: 7811881073, REGON: 302256711, KRS 0000436210 ,adres: 60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 17.

2.W sprawie ochrony Państwa danych osobowych można skontaktować się z nami pod adresem e-mail: poznan@ren-mat.pl.

3.Państwa dane wizyjne przetwarzane będą w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie REN-MAT Sp. z o.o. Spółka Komandytowa (art.6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w związku z art. 222 Kodeksu pracy). Monitoring obejmuje: pomieszczenia magazynowe materiałów budowlanych, biura oraz teren wokół (place i wjazdy).

4.Odbiorcą Państwa danych z monitoringu będzie zewnętrzna firma ochrony mienienia oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5 .Państwa dane z monitoringu przechowywane będą do 30 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiedzę, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6.Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa praw lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu .Odmowa podania danych może skutkować brakiem zgody na wejście na teren obiektu objętego monitoringiem.KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW

1. Administratorem Państwa danych jest :REN-MAT Sp. z o.o. Spółka Komandytowa NIP: 7811881073, REGON: 302256711, KRS 0000436210 ,adres: 60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 17.

2.W sprawie ochrony Państwa danych osobowych można skontaktować się z nami pod adresem e-mail: poznan@ren-mat.pl.

3.Państwa dane przetwarzane będą w celu związanych z zatrudnieniem, w szczególności w celu wywiązania się z obowiązków prawnych nałożonych na pracodawcę na podstawie art. (art. 6 ust 1 lit. b) lit. c) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych)

4.Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5.Państwa dane będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz po ustaniu stosunku pracy, przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa .

6.Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7.Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa praw lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości realizacji stosunku pracy. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji celów wyżej wskazanych.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.